Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 24 24 24 17
26/01 kl 14 7 9 9 8
26/01 kl 15 -9 0 -1 -7
26/01 kl 16 -2 3 0 -14
26/01 kl 17 -3 8 1 -8
26/01 kl 18 -10 0 6 3
26/01 kl 19 -3 7 6 5
26/01 kl 20 32 43 27 23
26/01 kl 21 47 59 49 36
26/01 kl 22 41 51 46 35
26/01 kl 23 50 63 43 32

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 63 83 21 44 29
Laveste værets virkning -10 -5 -13 -3 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm