Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 62 74 63 36
27/01 kl 01 52 65 63 41
27/01 kl 02 38 53 49 49
27/01 kl 03 29 45 41 55
27/01 kl 04 36 49 55 49
27/01 kl 05 42 58 57 42
27/01 kl 06 47 61 52 43
27/01 kl 07 60 73 61 -
27/01 kl 08 71 83 80 -
27/01 kl 09 58 74 61 -
27/01 kl 10 42 53 37 -
27/01 kl 11 47 57 47 -
27/01 kl 12 42 53 53 -
27/01 kl 13 27 42 34 -
27/01 kl 14 24 35 21 -
27/01 kl 15 26 37 27 -
27/01 kl 16 24 38 33 -
27/01 kl 17 7 25 16 -
27/01 kl 18 1 15 9 -
27/01 kl 19 19 31 23 -
27/01 kl 20 10 25 16 -
27/01 kl 21 -5 12 2 -
27/01 kl 22 5 16 5 -
27/01 kl 23 9 21 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 63 83 21 44 29
Laveste værets virkning -10 -5 -13 -3 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm