Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -10 4 -6 -
28/01 kl 01 -9 -2 -11 -
28/01 kl 02 -3 7 4 -
28/01 kl 03 6 12 18 -
28/01 kl 04 11 4 15 -
28/01 kl 05 11 -3 8 -
28/01 kl 06 11 -2 9 -
28/01 kl 07 14 0 14 -
28/01 kl 08 14 -6 8 -
28/01 kl 09 6 3 9 -
28/01 kl 10 -3 7 4 -
28/01 kl 11 -8 2 -6 -
28/01 kl 12 -10 6 -4 -
28/01 kl 13 -11 7 -4 -
28/01 kl 14 -8 3 -5 -
28/01 kl 15 0 6 6 -
28/01 kl 16 6 5 11 -
28/01 kl 17 6 3 9 -
28/01 kl 18 6 -1 5 -
28/01 kl 19 11 -8 3 -
28/01 kl 20 14 -4 10 -
28/01 kl 21 10 -1 9 -
28/01 kl 22 1 -5 -4 -
28/01 kl 23 -5 0 -5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 51 90 18 34 7
Laveste vannstand 6 3 -11 2 -28
Avvik gult nivå -60 -21 -93 -77 -104
Avvik orange nivå -91 -52 -124 -108 -135
Avvik rødt nivå -107 -68 -140 -124 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm