Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 -1 13 4 -
28/01 kl 01 -4 9 -2 -
28/01 kl 02 4 14 7 -
28/01 kl 03 7 18 12 -
28/01 kl 04 0 12 4 -
28/01 kl 05 -10 2 -3 -
28/01 kl 06 0 10 -2 -
28/01 kl 07 -1 12 0 -
28/01 kl 08 -13 0 -6 -
28/01 kl 09 -3 8 3 -
28/01 kl 10 4 12 7 -
28/01 kl 11 -1 8 2 -
28/01 kl 12 -3 9 6 -
28/01 kl 13 -2 7 7 -
28/01 kl 14 5 12 3 -
28/01 kl 15 -1 11 6 -
28/01 kl 16 -8 2 5 -
28/01 kl 17 5 13 3 -
28/01 kl 18 3 10 -1 -
28/01 kl 19 -10 1 -8 -
28/01 kl 20 -4 8 -4 -
28/01 kl 21 6 21 -1 -
28/01 kl 22 4 18 -5 -
28/01 kl 23 -2 18 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 63 83 21 44 29
Laveste værets virkning -10 -5 -13 -3 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm