Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -9 11 2 -
29/01 kl 01 -11 14 3 -
29/01 kl 02 -9 11 2 -
29/01 kl 03 -1 6 5 -
29/01 kl 04 8 11 19 -
29/01 kl 05 11 13 24 -
29/01 kl 06 10 7 17 -
29/01 kl 07 12 6 18 -
29/01 kl 08 15 14 29 -
29/01 kl 09 11 15 26 -
29/01 kl 10 2 14 16 -
29/01 kl 11 -5 17 12 -
29/01 kl 12 -9 18 9 -
29/01 kl 13 -11 18 7 -
29/01 kl 14 -11 16 5 -
29/01 kl 15 -6 15 9 -
29/01 kl 16 1 17 18 -
29/01 kl 17 5 16 21 -
29/01 kl 18 4 17 21 -
29/01 kl 19 6 20 26 -
29/01 kl 20 12 17 29 -
29/01 kl 21 13 21 34 -
29/01 kl 22 7 19 26 -
29/01 kl 23 -1 15 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 51 90 18 34 7
Laveste vannstand 6 3 -11 2 -28
Avvik gult nivå -60 -21 -93 -77 -104
Avvik orange nivå -91 -52 -124 -108 -135
Avvik rødt nivå -107 -68 -140 -124 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm