Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -7 14 7 -
30/01 kl 01 -11 11 0 -
30/01 kl 02 -13 5 -8 -
30/01 kl 03 -9 3 -6 -
30/01 kl 04 0 -3 -3 -
30/01 kl 05 8 -4 4 -
30/01 kl 06 9 -4 5 -
30/01 kl 07 10 -7 3 -
30/01 kl 08 13 -11 2 -
30/01 kl 09 15 -16 -1 -
30/01 kl 10 9 -20 -11 -
30/01 kl 11 1 -18 -17 -
30/01 kl 12 -5 -18 -23 -
30/01 kl 13 -8 -20 -28 -
30/01 kl 14 -11 -16 -27 -
30/01 kl 15 -11 -16 -27 -
30/01 kl 16 -5 -18 -23 -
30/01 kl 17 1 -17 -16 -
30/01 kl 18 2 -17 -15 -
30/01 kl 19 3 -17 -14 -
30/01 kl 20 8 -14 -6 -
30/01 kl 21 12 -13 -1 -
30/01 kl 22 11 -11 0 -
30/01 kl 23 4 -9 -5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 51 90 18 34 7
Laveste vannstand 6 3 -11 2 -28
Avvik gult nivå -60 -21 -93 -77 -104
Avvik orange nivå -91 -52 -124 -108 -135
Avvik rødt nivå -107 -68 -140 -124 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm