Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 66 24 90 83
26/01 kl 14 74 9 83 82
26/01 kl 15 79 -1 78 72
26/01 kl 16 80 0 80 66
26/01 kl 17 82 1 83 74
26/01 kl 18 88 6 94 91
26/01 kl 19 89 6 95 94
26/01 kl 20 83 27 110 106
26/01 kl 21 74 49 123 110
26/01 kl 22 68 46 114 103
26/01 kl 23 64 43 107 96

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 123 162 90 106 79
Laveste vannstand 78 75 61 74 44
Avvik gult nivå -60 -21 -93 -77 -104
Avvik orange nivå -91 -52 -124 -108 -135
Avvik rødt nivå -107 -68 -140 -124 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm