Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 90 90 90 83
26/01 kl 14 81 83 83 82
26/01 kl 15 70 79 78 72
26/01 kl 16 78 83 80 66
26/01 kl 17 79 90 83 74
26/01 kl 18 78 88 94 91
26/01 kl 19 86 96 95 94
26/01 kl 20 115 126 110 106
26/01 kl 21 121 133 123 110
26/01 kl 22 109 119 114 103
26/01 kl 23 114 127 107 96

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 165 103 122 106
Laveste vannstand 70 73 59 61 19
Avvik gult nivå -50 -18 -80 -61 -77
Avvik orange nivå -81 -49 -111 -92 -108
Avvik rødt nivå -97 -65 -127 -108 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm