Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 78 - - 87
26/01 kl 13 83 90 91 93
26/01 kl 14 82 83 84 85
26/01 kl 15 72 78 79 80
26/01 kl 16 66 80 81 82
26/01 kl 17 74 83 84 85
26/01 kl 18 91 94 95 96
26/01 kl 19 94 95 96 97
26/01 kl 20 106 110 112 113
26/01 kl 21 110 123 124 125
26/01 kl 22 103 114 115 116
26/01 kl 23 96 107 108 109

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 123 162 90 106 79
Max fra modell: 26.01 18 124 162 89 115 86
Max fra modell: 26.01 12 125 162 98 106 81
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm