Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 63 63 126 99
27/01 kl 01 67 63 130 108
27/01 kl 02 76 49 125 125
27/01 kl 03 82 41 123 137
27/01 kl 04 83 55 138 132
27/01 kl 05 83 57 140 125
27/01 kl 06 86 52 138 129
27/01 kl 07 87 61 148 -
27/01 kl 08 82 80 162 -
27/01 kl 09 72 61 133 -
27/01 kl 10 65 37 102 -
27/01 kl 11 62 47 109 -
27/01 kl 12 61 53 114 -
27/01 kl 13 63 34 97 -
27/01 kl 14 69 21 90 -
27/01 kl 15 77 27 104 -
27/01 kl 16 79 33 112 -
27/01 kl 17 79 16 95 -
27/01 kl 18 82 9 91 -
27/01 kl 19 87 23 110 -
27/01 kl 20 86 16 102 -
27/01 kl 21 78 2 80 -
27/01 kl 22 70 5 75 -
27/01 kl 23 65 11 76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 123 162 90 106 79
Laveste vannstand 78 75 61 74 44
Avvik gult nivå -60 -21 -93 -77 -104
Avvik orange nivå -91 -52 -124 -108 -135
Avvik rødt nivå -107 -68 -140 -124 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm