Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 125 137 126 99
27/01 kl 01 119 132 130 108
27/01 kl 02 114 129 125 125
27/01 kl 03 111 127 123 137
27/01 kl 04 119 132 138 132
27/01 kl 05 125 141 140 125
27/01 kl 06 133 147 138 129
27/01 kl 07 147 160 148 -
27/01 kl 08 153 165 162 -
27/01 kl 09 130 146 133 -
27/01 kl 10 107 118 102 -
27/01 kl 11 109 119 109 -
27/01 kl 12 103 114 114 -
27/01 kl 13 90 105 97 -
27/01 kl 14 93 104 90 -
27/01 kl 15 103 114 104 -
27/01 kl 16 103 117 112 -
27/01 kl 17 86 104 95 -
27/01 kl 18 83 97 91 -
27/01 kl 19 106 118 110 -
27/01 kl 20 96 111 102 -
27/01 kl 21 73 90 80 -
27/01 kl 22 75 86 75 -
27/01 kl 23 74 86 76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 165 103 122 106
Laveste vannstand 70 73 59 61 19
Avvik gult nivå -50 -18 -80 -61 -77
Avvik orange nivå -81 -49 -111 -92 -108
Avvik rødt nivå -97 -65 -127 -108 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm