Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
27/01 kl 00 99 126 127 128
27/01 kl 01 108 130 131 133
27/01 kl 02 125 125 126 128
27/01 kl 03 137 123 124 124
27/01 kl 04 132 138 140 141
27/01 kl 05 125 140 142 148
27/01 kl 06 129 138 139 142
27/01 kl 07 130 148 147 145
27/01 kl 08 119 162 162 162
27/01 kl 09 109 133 133 137
27/01 kl 10 101 102 104 102
27/01 kl 11 101 109 111 105
27/01 kl 12 95 114 116 118
27/01 kl 13 92 97 97 105
27/01 kl 14 96 90 92 93
27/01 kl 15 100 104 107 106
27/01 kl 16 102 112 114 119
27/01 kl 17 98 95 96 102
27/01 kl 18 102 91 91 90
27/01 kl 19 105 110 110 112
27/01 kl 20 101 102 104 113
27/01 kl 21 94 80 81 85
27/01 kl 22 87 75 78 73
27/01 kl 23 80 76 78 80

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 123 162 90 106 79
Max fra modell: 26.01 18 124 162 89 115 86
Max fra modell: 26.01 12 125 162 98 106 81
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm