Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 62 4 66 -
28/01 kl 01 63 -2 61 -
28/01 kl 02 69 7 76 -
28/01 kl 03 78 12 90 -
28/01 kl 04 83 4 87 -
28/01 kl 05 83 -3 80 -
28/01 kl 06 83 -2 81 -
28/01 kl 07 86 0 86 -
28/01 kl 08 86 -6 80 -
28/01 kl 09 78 3 81 -
28/01 kl 10 69 7 76 -
28/01 kl 11 64 2 66 -
28/01 kl 12 62 6 68 -
28/01 kl 13 61 7 68 -
28/01 kl 14 64 3 67 -
28/01 kl 15 72 6 78 -
28/01 kl 16 78 5 83 -
28/01 kl 17 78 3 81 -
28/01 kl 18 78 -1 77 -
28/01 kl 19 83 -8 75 -
28/01 kl 20 86 -4 82 -
28/01 kl 21 82 -1 81 -
28/01 kl 22 73 -5 68 -
28/01 kl 23 67 0 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 123 162 90 106 79
Laveste vannstand 78 75 61 74 44
Avvik gult nivå -60 -21 -93 -77 -104
Avvik orange nivå -91 -52 -124 -108 -135
Avvik rødt nivå -107 -68 -140 -124 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm