Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 61 75 66 -
28/01 kl 01 59 72 61 -
28/01 kl 02 73 83 76 -
28/01 kl 03 85 96 90 -
28/01 kl 04 83 95 87 -
28/01 kl 05 73 85 80 -
28/01 kl 06 83 93 81 -
28/01 kl 07 85 98 86 -
28/01 kl 08 73 86 80 -
28/01 kl 09 75 86 81 -
28/01 kl 10 73 81 76 -
28/01 kl 11 63 72 66 -
28/01 kl 12 59 71 68 -
28/01 kl 13 59 68 68 -
28/01 kl 14 69 76 67 -
28/01 kl 15 71 83 78 -
28/01 kl 16 70 80 83 -
28/01 kl 17 83 91 81 -
28/01 kl 18 81 88 77 -
28/01 kl 19 73 84 75 -
28/01 kl 20 82 94 82 -
28/01 kl 21 88 103 81 -
28/01 kl 22 77 91 68 -
28/01 kl 23 65 85 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 165 103 122 106
Laveste vannstand 70 73 59 61 19
Avvik gult nivå -50 -18 -80 -61 -77
Avvik orange nivå -81 -49 -111 -92 -108
Avvik rødt nivå -97 -65 -127 -108 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm