Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 76 66 67 77
28/01 kl 01 75 61 63 66
28/01 kl 02 79 76 76 77
28/01 kl 03 86 90 88 97
28/01 kl 04 87 87 89 98
28/01 kl 05 82 80 79 81
28/01 kl 06 79 81 79 85
28/01 kl 07 85 86 86 97
28/01 kl 08 89 80 82 87
28/01 kl 09 85 81 81 78
28/01 kl 10 77 76 76 74
28/01 kl 11 72 66 66 72
28/01 kl 12 67 68 67 71
28/01 kl 13 65 68 67 68
28/01 kl 14 66 67 73 72
28/01 kl 15 71 78 82 88
28/01 kl 16 78 83 83 86
28/01 kl 17 76 81 85 81
28/01 kl 18 77 77 82 81
28/01 kl 19 83 75 75 83
28/01 kl 20 88 82 83 87
28/01 kl 21 85 81 85 83
28/01 kl 22 80 68 73 75
28/01 kl 23 76 67 68 76

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 123 162 90 106 79
Max fra modell: 26.01 18 124 162 89 115 86
Max fra modell: 26.01 12 125 162 98 106 81
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm