Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 63 11 74 -
29/01 kl 01 61 14 75 -
29/01 kl 02 63 11 74 -
29/01 kl 03 71 6 77 -
29/01 kl 04 80 11 91 -
29/01 kl 05 83 13 96 -
29/01 kl 06 82 7 89 -
29/01 kl 07 84 6 90 -
29/01 kl 08 87 14 101 -
29/01 kl 09 83 15 98 -
29/01 kl 10 74 14 88 -
29/01 kl 11 67 17 84 -
29/01 kl 12 63 18 81 -
29/01 kl 13 61 18 79 -
29/01 kl 14 61 16 77 -
29/01 kl 15 66 15 81 -
29/01 kl 16 73 17 90 -
29/01 kl 17 77 16 93 -
29/01 kl 18 76 17 93 -
29/01 kl 19 78 20 98 -
29/01 kl 20 84 17 101 -
29/01 kl 21 85 21 106 -
29/01 kl 22 79 19 98 -
29/01 kl 23 71 15 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 123 162 90 106 79
Laveste vannstand 78 75 61 74 44
Avvik gult nivå -60 -21 -93 -77 -104
Avvik orange nivå -91 -52 -124 -108 -135
Avvik rødt nivå -107 -68 -140 -124 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm