Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 -2 20 11 -
29/01 kl 01 8 33 14 -
29/01 kl 02 6 33 11 -
29/01 kl 03 -3 22 6 -
29/01 kl 04 11 31 11 -
29/01 kl 05 20 39 13 -
29/01 kl 06 12 30 7 -
29/01 kl 07 10 30 6 -
29/01 kl 08 15 35 14 -
29/01 kl 09 21 39 15 -
29/01 kl 10 14 36 14 -
29/01 kl 11 9 30 17 -
29/01 kl 12 20 39 18 -
29/01 kl 13 22 44 18 -
29/01 kl 14 15 40 16 -
29/01 kl 15 18 38 15 -
29/01 kl 16 21 40 17 -
29/01 kl 17 16 44 16 -
29/01 kl 18 13 43 17 -
29/01 kl 19 14 36 20 -
29/01 kl 20 15 37 17 -
29/01 kl 21 10 33 21 -
29/01 kl 22 7 26 19 -
29/01 kl 23 5 22 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 63 83 21 44 29
Laveste værets virkning -10 -5 -13 -3 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm