Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 65 14 79 -
30/01 kl 01 61 11 72 -
30/01 kl 02 59 5 64 -
30/01 kl 03 63 3 66 -
30/01 kl 04 72 -3 69 -
30/01 kl 05 80 -4 76 -
30/01 kl 06 81 -4 77 -
30/01 kl 07 82 -7 75 -
30/01 kl 08 85 -11 74 -
30/01 kl 09 87 -16 71 -
30/01 kl 10 81 -20 61 -
30/01 kl 11 73 -18 55 -
30/01 kl 12 67 -18 49 -
30/01 kl 13 64 -20 44 -
30/01 kl 14 61 -16 45 -
30/01 kl 15 61 -16 45 -
30/01 kl 16 67 -18 49 -
30/01 kl 17 73 -17 56 -
30/01 kl 18 74 -17 57 -
30/01 kl 19 75 -17 58 -
30/01 kl 20 80 -14 66 -
30/01 kl 21 84 -13 71 -
30/01 kl 22 83 -11 72 -
30/01 kl 23 76 -9 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 123 162 90 106 79
Laveste vannstand 78 75 61 74 44
Avvik gult nivå -60 -21 -93 -77 -104
Avvik orange nivå -91 -52 -124 -108 -135
Avvik rødt nivå -107 -68 -140 -124 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm