Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 1 20 14 -
30/01 kl 01 -1 17 11 -
30/01 kl 02 -2 13 5 -
30/01 kl 03 -7 12 3 -
30/01 kl 04 -12 11 -3 -
30/01 kl 05 -20 3 -4 -
30/01 kl 06 -23 -1 -4 -
30/01 kl 07 -27 2 -7 -
30/01 kl 08 -35 1 -11 -
30/01 kl 09 -37 -5 -16 -
30/01 kl 10 -40 -6 -20 -
30/01 kl 11 -41 -5 -18 -
30/01 kl 12 -40 -6 -18 -
30/01 kl 13 -41 -7 -20 -
30/01 kl 14 -41 -7 -16 -
30/01 kl 15 -42 -4 -16 -
30/01 kl 16 -41 -4 -18 -
30/01 kl 17 -42 -6 -17 -
30/01 kl 18 -42 1 -17 -
30/01 kl 19 -43 8 -17 -
30/01 kl 20 -42 13 -14 -
30/01 kl 21 -38 16 -13 -
30/01 kl 22 -38 23 -11 -
30/01 kl 23 -35 29 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 63 83 21 44 29
Laveste værets virkning -10 -5 -13 -3 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm