Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 106 7 113 117
26/01 kl 14 77 9 86 88
26/01 kl 15 35 9 44 46
26/01 kl 16 -13 12 -1 2
26/01 kl 17 -56 10 -46 -42
26/01 kl 18 -83 11 -72 -67
26/01 kl 19 -86 10 -76 -73
26/01 kl 20 -67 12 -55 -55
26/01 kl 21 -32 8 -24 -24
26/01 kl 22 13 5 18 19
26/01 kl 23 59 3 62 61

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 170 133 136 96
Laveste vannstand -76 -55 -63 -83 -87
Avvik gult nivå -65 -8 -45 -42 -82
Avvik orange nivå -87 -30 -67 -64 -104
Avvik rødt nivå -97 -40 -77 -74 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm