Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 7 7 7 11
26/01 kl 14 7 12 9 11
26/01 kl 15 4 12 9 11
26/01 kl 16 5 11 12 15
26/01 kl 17 -1 5 10 14
26/01 kl 18 3 8 11 16
26/01 kl 19 5 11 10 13
26/01 kl 20 8 14 12 12
26/01 kl 21 3 9 8 8
26/01 kl 22 5 10 5 6
26/01 kl 23 3 11 3 2

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 61 50 51 21
Laveste værets virkning -1 3 5 -8 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm