Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 90 7 97 90
27/01 kl 01 94 10 104 97
27/01 kl 02 74 8 82 80
27/01 kl 03 40 14 54 51
27/01 kl 04 -2 20 18 16
27/01 kl 05 -42 25 -17 -22
27/01 kl 06 -70 27 -43 -49
27/01 kl 07 -73 27 -46 -
27/01 kl 08 -54 35 -19 -
27/01 kl 09 -18 35 17 -
27/01 kl 10 26 38 64 -
27/01 kl 11 72 44 116 -
27/01 kl 12 106 48 154 -
27/01 kl 13 115 55 170 -
27/01 kl 14 96 60 156 -
27/01 kl 15 59 59 118 -
27/01 kl 16 12 52 64 -
27/01 kl 17 -36 47 11 -
27/01 kl 18 -73 42 -31 -
27/01 kl 19 -90 35 -55 -
27/01 kl 20 -81 34 -47 -
27/01 kl 21 -54 32 -22 -
27/01 kl 22 -13 31 18 -
27/01 kl 23 34 23 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 170 133 136 96
Laveste vannstand -76 -55 -63 -83 -87
Avvik gult nivå -65 -8 -45 -42 -82
Avvik orange nivå -87 -30 -67 -64 -104
Avvik rødt nivå -97 -40 -77 -74 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm