Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 96 100 97 90
27/01 kl 01 97 103 104 97
27/01 kl 02 82 88 82 80
27/01 kl 03 51 59 54 51
27/01 kl 04 11 22 18 16
27/01 kl 05 -24 -17 -17 -22
27/01 kl 06 -49 -40 -43 -49
27/01 kl 07 -50 -41 -46 -
27/01 kl 08 -25 -13 -19 -
27/01 kl 09 11 24 17 -
27/01 kl 10 61 73 64 -
27/01 kl 11 110 124 116 -
27/01 kl 12 143 157 154 -
27/01 kl 13 159 174 170 -
27/01 kl 14 138 155 156 -
27/01 kl 15 106 120 118 -
27/01 kl 16 53 68 64 -
27/01 kl 17 1 16 11 -
27/01 kl 18 -37 -23 -31 -
27/01 kl 19 -59 -45 -55 -
27/01 kl 20 -52 -36 -47 -
27/01 kl 21 -30 -14 -22 -
27/01 kl 22 9 21 18 -
27/01 kl 23 54 66 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 174 142 152 110
Laveste vannstand -81 -59 -74 -88 -101
Avvik gult nivå -65 -4 -36 -26 -68
Avvik orange nivå -87 -26 -58 -48 -90
Avvik rødt nivå -97 -36 -68 -58 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm