Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 260 7 267 271
26/01 kl 14 231 9 240 242
26/01 kl 15 189 9 198 200
26/01 kl 16 141 12 153 156
26/01 kl 17 98 10 108 112
26/01 kl 18 71 11 82 87
26/01 kl 19 68 10 78 81
26/01 kl 20 87 12 99 99
26/01 kl 21 122 8 130 130
26/01 kl 22 167 5 172 173
26/01 kl 23 213 3 216 215

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 324 287 290 250
Laveste vannstand 78 99 91 71 67
Avvik gult nivå -65 -8 -45 -42 -82
Avvik orange nivå -87 -30 -67 -64 -104
Avvik rødt nivå -97 -40 -77 -74 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm