Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 267 267 267 271
26/01 kl 14 238 243 240 242
26/01 kl 15 193 201 198 200
26/01 kl 16 146 152 153 156
26/01 kl 17 97 103 108 112
26/01 kl 18 74 79 82 87
26/01 kl 19 73 79 78 81
26/01 kl 20 95 101 99 99
26/01 kl 21 125 131 130 130
26/01 kl 22 172 177 172 173
26/01 kl 23 216 224 216 215

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 328 296 306 264
Laveste vannstand 73 95 80 66 53
Avvik gult nivå -65 -4 -36 -26 -68
Avvik orange nivå -87 -26 -58 -48 -90
Avvik rødt nivå -97 -36 -68 -58 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm