Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 277 - - 272
26/01 kl 13 271 267 267 266
26/01 kl 14 242 240 240 240
26/01 kl 15 200 198 198 198
26/01 kl 16 156 153 153 153
26/01 kl 17 112 108 107 107
26/01 kl 18 87 82 82 82
26/01 kl 19 81 78 78 78
26/01 kl 20 99 99 99 98
26/01 kl 21 130 130 130 129
26/01 kl 22 173 172 172 172
26/01 kl 23 215 216 216 215

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 267 324 287 290 250
Max fra modell: 26.01 18 267 323 286 291 246
Max fra modell: 26.01 12 272 324 286 297 244
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm