Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 244 7 251 244
27/01 kl 01 248 10 258 251
27/01 kl 02 228 8 236 234
27/01 kl 03 194 14 208 205
27/01 kl 04 152 20 172 170
27/01 kl 05 112 25 137 132
27/01 kl 06 84 27 111 105
27/01 kl 07 81 27 108 -
27/01 kl 08 100 35 135 -
27/01 kl 09 136 35 171 -
27/01 kl 10 180 38 218 -
27/01 kl 11 226 44 270 -
27/01 kl 12 260 48 308 -
27/01 kl 13 269 55 324 -
27/01 kl 14 250 60 310 -
27/01 kl 15 213 59 272 -
27/01 kl 16 166 52 218 -
27/01 kl 17 118 47 165 -
27/01 kl 18 81 42 123 -
27/01 kl 19 64 35 99 -
27/01 kl 20 73 34 107 -
27/01 kl 21 100 32 132 -
27/01 kl 22 141 31 172 -
27/01 kl 23 188 23 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 324 287 290 250
Laveste vannstand 78 99 91 71 67
Avvik gult nivå -65 -8 -45 -42 -82
Avvik orange nivå -87 -30 -67 -64 -104
Avvik rødt nivå -97 -40 -77 -74 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm