Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 250 254 251 244
27/01 kl 01 251 257 258 251
27/01 kl 02 236 242 236 234
27/01 kl 03 205 213 208 205
27/01 kl 04 165 176 172 170
27/01 kl 05 130 137 137 132
27/01 kl 06 105 114 111 105
27/01 kl 07 104 113 108 -
27/01 kl 08 129 141 135 -
27/01 kl 09 165 178 171 -
27/01 kl 10 215 227 218 -
27/01 kl 11 264 278 270 -
27/01 kl 12 297 311 308 -
27/01 kl 13 313 328 324 -
27/01 kl 14 292 309 310 -
27/01 kl 15 260 274 272 -
27/01 kl 16 207 222 218 -
27/01 kl 17 155 170 165 -
27/01 kl 18 117 131 123 -
27/01 kl 19 95 109 99 -
27/01 kl 20 102 118 107 -
27/01 kl 21 124 140 132 -
27/01 kl 22 163 175 172 -
27/01 kl 23 208 220 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 328 296 306 264
Laveste vannstand 73 95 80 66 53
Avvik gult nivå -65 -4 -36 -26 -68
Avvik orange nivå -87 -26 -58 -48 -90
Avvik rødt nivå -97 -36 -68 -58 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm