Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 6 10 7 0
27/01 kl 01 3 9 10 3
27/01 kl 02 8 14 8 6
27/01 kl 03 11 19 14 11
27/01 kl 04 13 24 20 18
27/01 kl 05 18 25 25 20
27/01 kl 06 21 30 27 21
27/01 kl 07 23 32 27 -
27/01 kl 08 29 41 35 -
27/01 kl 09 29 42 35 -
27/01 kl 10 35 47 38 -
27/01 kl 11 38 52 44 -
27/01 kl 12 37 51 48 -
27/01 kl 13 44 59 55 -
27/01 kl 14 42 59 60 -
27/01 kl 15 47 61 59 -
27/01 kl 16 41 56 52 -
27/01 kl 17 37 52 47 -
27/01 kl 18 36 50 42 -
27/01 kl 19 31 45 35 -
27/01 kl 20 29 45 34 -
27/01 kl 21 24 40 32 -
27/01 kl 22 22 34 31 -
27/01 kl 23 20 32 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 61 50 51 21
Laveste værets virkning -1 3 5 -8 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm