Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 229 21 250 -
28/01 kl 01 249 16 265 -
28/01 kl 02 242 16 258 -
28/01 kl 03 213 14 227 -
28/01 kl 04 173 11 184 -
28/01 kl 05 131 12 143 -
28/01 kl 06 95 8 103 -
28/01 kl 07 78 13 91 -
28/01 kl 08 86 13 99 -
28/01 kl 09 115 14 129 -
28/01 kl 10 156 18 174 -
28/01 kl 11 202 18 220 -
28/01 kl 12 243 20 263 -
28/01 kl 13 266 21 287 -
28/01 kl 14 262 23 285 -
28/01 kl 15 233 26 259 -
28/01 kl 16 190 26 216 -
28/01 kl 17 142 28 170 -
28/01 kl 18 99 27 126 -
28/01 kl 19 71 29 100 -
28/01 kl 20 66 33 99 -
28/01 kl 21 84 37 121 -
28/01 kl 22 118 40 158 -
28/01 kl 23 162 42 204 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 324 287 290 250
Laveste vannstand 78 99 91 71 67
Avvik gult nivå -65 -8 -45 -42 -82
Avvik orange nivå -87 -30 -67 -64 -104
Avvik rødt nivå -97 -40 -77 -74 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm