Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 246 260 250 -
28/01 kl 01 265 277 265 -
28/01 kl 02 256 266 258 -
28/01 kl 03 225 234 227 -
28/01 kl 04 183 194 184 -
28/01 kl 05 139 151 143 -
28/01 kl 06 102 114 103 -
28/01 kl 07 86 98 91 -
28/01 kl 08 93 109 99 -
28/01 kl 09 123 139 129 -
28/01 kl 10 166 182 174 -
28/01 kl 11 207 225 220 -
28/01 kl 12 249 269 263 -
28/01 kl 13 273 296 287 -
28/01 kl 14 272 295 285 -
28/01 kl 15 245 266 259 -
28/01 kl 16 198 219 216 -
28/01 kl 17 154 176 170 -
28/01 kl 18 113 136 126 -
28/01 kl 19 85 107 100 -
28/01 kl 20 80 104 99 -
28/01 kl 21 102 129 121 -
28/01 kl 22 140 166 158 -
28/01 kl 23 188 212 204 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 328 296 306 264
Laveste vannstand 73 95 80 66 53
Avvik gult nivå -65 -4 -36 -26 -68
Avvik orange nivå -87 -26 -58 -48 -90
Avvik rødt nivå -97 -36 -68 -58 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm