Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 17 31 21 -
28/01 kl 01 16 28 16 -
28/01 kl 02 14 24 16 -
28/01 kl 03 12 21 14 -
28/01 kl 04 10 21 11 -
28/01 kl 05 8 20 12 -
28/01 kl 06 7 19 8 -
28/01 kl 07 8 20 13 -
28/01 kl 08 7 23 13 -
28/01 kl 09 8 24 14 -
28/01 kl 10 10 26 18 -
28/01 kl 11 5 23 18 -
28/01 kl 12 6 26 20 -
28/01 kl 13 7 30 21 -
28/01 kl 14 10 33 23 -
28/01 kl 15 12 33 26 -
28/01 kl 16 8 29 26 -
28/01 kl 17 12 34 28 -
28/01 kl 18 14 37 27 -
28/01 kl 19 14 36 29 -
28/01 kl 20 14 38 33 -
28/01 kl 21 18 45 37 -
28/01 kl 22 22 48 40 -
28/01 kl 23 26 50 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 61 50 51 21
Laveste værets virkning -1 3 5 -8 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm