Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 207 42 249 -
29/01 kl 01 239 44 283 -
29/01 kl 02 247 43 290 -
29/01 kl 03 228 41 269 -
29/01 kl 04 193 38 231 -
29/01 kl 05 152 35 187 -
29/01 kl 06 112 34 146 -
29/01 kl 07 85 29 114 -
29/01 kl 08 80 31 111 -
29/01 kl 09 99 32 131 -
29/01 kl 10 134 33 167 -
29/01 kl 11 177 32 209 -
29/01 kl 12 220 28 248 -
29/01 kl 13 253 26 279 -
29/01 kl 14 263 24 287 -
29/01 kl 15 247 20 267 -
29/01 kl 16 212 15 227 -
29/01 kl 17 167 16 183 -
29/01 kl 18 121 12 133 -
29/01 kl 19 85 7 92 -
29/01 kl 20 69 2 71 -
29/01 kl 21 76 1 77 -
29/01 kl 22 101 4 105 -
29/01 kl 23 139 5 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 324 287 290 250
Laveste vannstand 78 99 91 71 67
Avvik gult nivå -65 -8 -45 -42 -82
Avvik orange nivå -87 -30 -67 -64 -104
Avvik rødt nivå -97 -40 -77 -74 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm