Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 233 256 249 -
29/01 kl 01 263 287 283 -
29/01 kl 02 276 298 290 -
29/01 kl 03 257 276 269 -
29/01 kl 04 225 239 231 -
29/01 kl 05 182 197 187 -
29/01 kl 06 141 161 146 -
29/01 kl 07 115 133 114 -
29/01 kl 08 108 131 111 -
29/01 kl 09 124 149 131 -
29/01 kl 10 158 182 167 -
29/01 kl 11 196 225 209 -
29/01 kl 12 238 268 248 -
29/01 kl 13 266 302 279 -
29/01 kl 14 276 306 287 -
29/01 kl 15 261 291 267 -
29/01 kl 16 218 253 227 -
29/01 kl 17 171 203 183 -
29/01 kl 18 120 155 133 -
29/01 kl 19 84 119 92 -
29/01 kl 20 66 102 71 -
29/01 kl 21 71 104 77 -
29/01 kl 22 93 120 105 -
29/01 kl 23 131 157 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 328 296 306 264
Laveste vannstand 73 95 80 66 53
Avvik gult nivå -65 -4 -36 -26 -68
Avvik orange nivå -87 -26 -58 -48 -90
Avvik rødt nivå -97 -36 -68 -58 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm