Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 26 49 42 -
29/01 kl 01 24 48 44 -
29/01 kl 02 29 51 43 -
29/01 kl 03 29 48 41 -
29/01 kl 04 32 46 38 -
29/01 kl 05 30 45 35 -
29/01 kl 06 29 49 34 -
29/01 kl 07 30 48 29 -
29/01 kl 08 28 51 31 -
29/01 kl 09 25 50 32 -
29/01 kl 10 24 48 33 -
29/01 kl 11 19 48 32 -
29/01 kl 12 18 48 28 -
29/01 kl 13 13 49 26 -
29/01 kl 14 13 43 24 -
29/01 kl 15 14 44 20 -
29/01 kl 16 6 41 15 -
29/01 kl 17 4 36 16 -
29/01 kl 18 -1 34 12 -
29/01 kl 19 -1 34 7 -
29/01 kl 20 -3 33 2 -
29/01 kl 21 -5 28 1 -
29/01 kl 22 -8 19 4 -
29/01 kl 23 -8 18 5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 61 50 51 21
Laveste værets virkning -1 3 5 -8 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm