Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 182 3 185 -
30/01 kl 01 221 -3 218 -
30/01 kl 02 242 -7 235 -
30/01 kl 03 236 -8 228 -
30/01 kl 04 209 -6 203 -
30/01 kl 05 172 -5 167 -
30/01 kl 06 133 -5 128 -
30/01 kl 07 100 -6 94 -
30/01 kl 08 84 -7 77 -
30/01 kl 09 90 -6 84 -
30/01 kl 10 116 -8 108 -
30/01 kl 11 154 -5 149 -
30/01 kl 12 196 -5 191 -
30/01 kl 13 233 -4 229 -
30/01 kl 14 255 -5 250 -
30/01 kl 15 252 -6 246 -
30/01 kl 16 227 -4 223 -
30/01 kl 17 189 -6 183 -
30/01 kl 18 145 -7 138 -
30/01 kl 19 106 -5 101 -
30/01 kl 20 80 -7 73 -
30/01 kl 21 75 -8 67 -
30/01 kl 22 91 -7 84 -
30/01 kl 23 120 -7 113 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 324 287 290 250
Laveste vannstand 78 99 91 71 67
Avvik gult nivå -65 -8 -45 -42 -82
Avvik orange nivå -87 -30 -67 -64 -104
Avvik rødt nivå -97 -40 -77 -74 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm