Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 171 200 185 -
30/01 kl 01 211 239 218 -
30/01 kl 02 231 260 235 -
30/01 kl 03 225 251 228 -
30/01 kl 04 196 225 203 -
30/01 kl 05 160 187 167 -
30/01 kl 06 123 148 128 -
30/01 kl 07 88 114 94 -
30/01 kl 08 73 96 77 -
30/01 kl 09 80 102 84 -
30/01 kl 10 105 127 108 -
30/01 kl 11 145 165 149 -
30/01 kl 12 188 208 191 -
30/01 kl 13 222 241 229 -
30/01 kl 14 243 264 250 -
30/01 kl 15 240 262 246 -
30/01 kl 16 214 240 223 -
30/01 kl 17 176 203 183 -
30/01 kl 18 127 156 138 -
30/01 kl 19 87 121 101 -
30/01 kl 20 61 98 73 -
30/01 kl 21 53 96 67 -
30/01 kl 22 72 109 84 -
30/01 kl 23 100 138 113 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 328 296 306 264
Laveste vannstand 73 95 80 66 53
Avvik gult nivå -65 -4 -36 -26 -68
Avvik orange nivå -87 -26 -58 -48 -90
Avvik rødt nivå -97 -36 -68 -58 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm