Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -11 18 3 -
30/01 kl 01 -10 18 -3 -
30/01 kl 02 -11 18 -7 -
30/01 kl 03 -11 15 -8 -
30/01 kl 04 -13 16 -6 -
30/01 kl 05 -12 15 -5 -
30/01 kl 06 -10 15 -5 -
30/01 kl 07 -12 14 -6 -
30/01 kl 08 -11 12 -7 -
30/01 kl 09 -10 12 -6 -
30/01 kl 10 -11 11 -8 -
30/01 kl 11 -9 11 -5 -
30/01 kl 12 -8 12 -5 -
30/01 kl 13 -11 8 -4 -
30/01 kl 14 -12 9 -5 -
30/01 kl 15 -12 10 -6 -
30/01 kl 16 -13 13 -4 -
30/01 kl 17 -13 14 -6 -
30/01 kl 18 -18 11 -7 -
30/01 kl 19 -19 15 -5 -
30/01 kl 20 -19 18 -7 -
30/01 kl 21 -22 21 -8 -
30/01 kl 22 -19 18 -7 -
30/01 kl 23 -20 18 -7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 61 50 51 21
Laveste værets virkning -1 3 5 -8 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm