Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 17 -5 12 9
26/01 kl 14 11 -2 9 8
26/01 kl 15 4 -4 0 -4
26/01 kl 16 -9 3 -6 -12
26/01 kl 17 -20 -1 -21 -23
26/01 kl 18 -17 2 -15 -20
26/01 kl 19 -7 1 -6 -9
26/01 kl 20 -3 10 7 -3
26/01 kl 21 1 12 13 13
26/01 kl 22 14 18 32 25
26/01 kl 23 26 28 54 52

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 54 76 32 35 35
Laveste vannstand -21 -4 -21 -12 -32
Avvik gult nivå -31 -9 -53 -50 -50
Avvik orange nivå -41 -19 -63 -60 -60
Avvik rødt nivå -51 -29 -73 -70 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm