Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 12 12 12 9
26/01 kl 14 5 8 9 8
26/01 kl 15 -4 0 0 -4
26/01 kl 16 -7 -4 -6 -12
26/01 kl 17 -22 -17 -21 -23
26/01 kl 18 -15 -10 -15 -20
26/01 kl 19 -5 -1 -6 -9
26/01 kl 20 4 10 7 -3
26/01 kl 21 12 18 13 13
26/01 kl 22 28 34 32 25
26/01 kl 23 52 57 54 52

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 57 85 35 52 37
Laveste vannstand -22 -8 -25 -11 -47
Avvik gult nivå -28 0 -50 -33 -48
Avvik orange nivå -38 -10 -60 -43 -58
Avvik rødt nivå -48 -20 -70 -53 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm