Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 25 32 57 59
27/01 kl 01 16 36 52 46
27/01 kl 02 10 37 47 42
27/01 kl 03 6 41 47 42
27/01 kl 04 -4 45 41 34
27/01 kl 05 -15 45 30 22
27/01 kl 06 -14 46 32 23
27/01 kl 07 -4 46 42 -
27/01 kl 08 2 48 50 -
27/01 kl 09 4 50 54 -
27/01 kl 10 14 49 63 -
27/01 kl 11 27 49 76 -
27/01 kl 12 30 42 72 -
27/01 kl 13 21 39 60 -
27/01 kl 14 14 34 48 -
27/01 kl 15 8 30 38 -
27/01 kl 16 -2 26 24 -
27/01 kl 17 -16 20 4 -
27/01 kl 18 -21 17 -4 -
27/01 kl 19 -14 11 -3 -
27/01 kl 20 -4 8 4 -
27/01 kl 21 -2 5 3 -
27/01 kl 22 4 2 6 -
27/01 kl 23 19 3 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 54 76 32 35 35
Laveste vannstand -21 -4 -21 -12 -32
Avvik gult nivå -31 -9 -53 -50 -50
Avvik orange nivå -41 -19 -63 -60 -60
Avvik rødt nivå -51 -29 -73 -70 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm