Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 54 59 57 59
27/01 kl 01 47 54 52 46
27/01 kl 02 45 53 47 42
27/01 kl 03 42 50 47 42
27/01 kl 04 35 44 41 34
27/01 kl 05 23 31 30 22
27/01 kl 06 25 35 32 23
27/01 kl 07 34 41 42 -
27/01 kl 08 44 53 50 -
27/01 kl 09 45 55 54 -
27/01 kl 10 60 70 63 -
27/01 kl 11 74 85 76 -
27/01 kl 12 71 81 72 -
27/01 kl 13 57 67 60 -
27/01 kl 14 42 52 48 -
27/01 kl 15 33 44 38 -
27/01 kl 16 18 29 24 -
27/01 kl 17 3 12 4 -
27/01 kl 18 -8 2 -4 -
27/01 kl 19 -5 4 -3 -
27/01 kl 20 -1 10 4 -
27/01 kl 21 1 10 3 -
27/01 kl 22 6 14 6 -
27/01 kl 23 17 26 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 57 85 35 52 37
Laveste vannstand -22 -8 -25 -11 -47
Avvik gult nivå -28 0 -50 -33 -48
Avvik orange nivå -38 -10 -60 -43 -58
Avvik rødt nivå -48 -20 -70 -53 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm