Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
27/01 kl 00 59 57 57 56
27/01 kl 01 46 52 53 53
27/01 kl 02 42 47 49 50
27/01 kl 03 42 47 49 49
27/01 kl 04 34 41 41 42
27/01 kl 05 22 30 30 31
27/01 kl 06 23 32 32 32
27/01 kl 07 34 42 43 42
27/01 kl 08 43 50 51 51
27/01 kl 09 43 54 54 54
27/01 kl 10 53 63 63 62
27/01 kl 11 67 76 76 77
27/01 kl 12 64 72 73 73
27/01 kl 13 49 60 60 60
27/01 kl 14 44 48 49 50
27/01 kl 15 35 38 38 40
27/01 kl 16 21 24 24 27
27/01 kl 17 4 4 6 7
27/01 kl 18 -11 -4 -3 -1
27/01 kl 19 -5 -3 -2 -1
27/01 kl 20 7 4 5 6
27/01 kl 21 6 3 5 5
27/01 kl 22 11 6 6 10
27/01 kl 23 20 22 22 24

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 54 76 32 35 35
Max fra modell: 26.01 18 55 76 33 37 38
Max fra modell: 26.01 12 53 77 34 40 36
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm