Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 29 34 32 34
27/01 kl 01 31 38 36 30
27/01 kl 02 35 43 37 32
27/01 kl 03 36 44 41 36
27/01 kl 04 39 48 45 38
27/01 kl 05 38 46 45 37
27/01 kl 06 39 49 46 37
27/01 kl 07 38 45 46 -
27/01 kl 08 42 51 48 -
27/01 kl 09 41 51 50 -
27/01 kl 10 46 56 49 -
27/01 kl 11 47 58 49 -
27/01 kl 12 41 51 42 -
27/01 kl 13 36 46 39 -
27/01 kl 14 28 38 34 -
27/01 kl 15 25 36 30 -
27/01 kl 16 20 31 26 -
27/01 kl 17 19 28 20 -
27/01 kl 18 13 23 17 -
27/01 kl 19 9 18 11 -
27/01 kl 20 3 14 8 -
27/01 kl 21 3 12 5 -
27/01 kl 22 2 10 2 -
27/01 kl 23 -2 7 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 58 18 29 15
Laveste værets virkning -8 -2 -8 5 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm