Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 27 -1 26 -
28/01 kl 01 20 -1 19 -
28/01 kl 02 11 -7 4 -
28/01 kl 03 7 -5 2 -
28/01 kl 04 1 -5 -4 -
28/01 kl 05 -11 -2 -13 -
28/01 kl 06 -18 -3 -21 -
28/01 kl 07 -12 -2 -14 -
28/01 kl 08 0 -2 -2 -
28/01 kl 09 4 -3 1 -
28/01 kl 10 7 -3 4 -
28/01 kl 11 19 0 19 -
28/01 kl 12 29 3 32 -
28/01 kl 13 26 3 29 -
28/01 kl 14 16 2 18 -
28/01 kl 15 10 2 12 -
28/01 kl 16 4 4 8 -
28/01 kl 17 -9 3 -6 -
28/01 kl 18 -20 7 -13 -
28/01 kl 19 -19 4 -15 -
28/01 kl 20 -9 9 0 -
28/01 kl 21 -2 10 8 -
28/01 kl 22 0 10 10 -
28/01 kl 23 10 9 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 54 76 32 35 35
Laveste vannstand -21 -4 -21 -12 -32
Avvik gult nivå -31 -9 -53 -50 -50
Avvik orange nivå -41 -19 -63 -60 -60
Avvik rødt nivå -51 -29 -73 -70 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm