Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 25 34 26 -
28/01 kl 01 15 23 19 -
28/01 kl 02 3 11 4 -
28/01 kl 03 -1 7 2 -
28/01 kl 04 -6 3 -4 -
28/01 kl 05 -17 -7 -13 -
28/01 kl 06 -25 -18 -21 -
28/01 kl 07 -18 -10 -14 -
28/01 kl 08 -6 2 -2 -
28/01 kl 09 -2 4 1 -
28/01 kl 10 2 9 4 -
28/01 kl 11 15 22 19 -
28/01 kl 12 27 35 32 -
28/01 kl 13 25 32 29 -
28/01 kl 14 14 23 18 -
28/01 kl 15 8 16 12 -
28/01 kl 16 3 11 8 -
28/01 kl 17 -7 3 -6 -
28/01 kl 18 -16 -7 -13 -
28/01 kl 19 -16 -5 -15 -
28/01 kl 20 -5 6 0 -
28/01 kl 21 2 15 8 -
28/01 kl 22 5 18 10 -
28/01 kl 23 15 26 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 57 85 35 52 37
Laveste vannstand -22 -8 -25 -11 -47
Avvik gult nivå -28 0 -50 -33 -48
Avvik orange nivå -38 -10 -60 -43 -58
Avvik rødt nivå -48 -20 -70 -53 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm