Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 23 7 30 -
29/01 kl 01 24 9 33 -
29/01 kl 02 14 9 23 -
29/01 kl 03 7 8 15 -
29/01 kl 04 3 8 11 -
29/01 kl 05 -6 7 1 -
29/01 kl 06 -16 6 -10 -
29/01 kl 07 -17 5 -12 -
29/01 kl 08 -6 3 -3 -
29/01 kl 09 3 4 7 -
29/01 kl 10 5 5 10 -
29/01 kl 11 12 8 20 -
29/01 kl 12 24 10 34 -
29/01 kl 13 28 7 35 -
29/01 kl 14 20 9 29 -
29/01 kl 15 12 9 21 -
29/01 kl 16 7 13 20 -
29/01 kl 17 -2 13 11 -
29/01 kl 18 -15 12 -3 -
29/01 kl 19 -21 11 -10 -
29/01 kl 20 -15 12 -3 -
29/01 kl 21 -5 15 10 -
29/01 kl 22 0 13 13 -
29/01 kl 23 4 14 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 54 76 32 35 35
Laveste vannstand -21 -4 -21 -12 -32
Avvik gult nivå -31 -9 -53 -50 -50
Avvik orange nivå -41 -19 -63 -60 -60
Avvik rødt nivå -51 -29 -73 -70 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm