Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 35 30 31 35
29/01 kl 01 29 33 33 36
29/01 kl 02 24 23 23 26
29/01 kl 03 15 15 16 16
29/01 kl 04 9 11 11 13
29/01 kl 05 1 1 1 4
29/01 kl 06 -7 -10 -12 -6
29/01 kl 07 -9 -12 -11 -10
29/01 kl 08 2 -3 -1 1
29/01 kl 09 13 7 9 8
29/01 kl 10 11 10 12 13
29/01 kl 11 23 20 21 23
29/01 kl 12 39 34 34 36
29/01 kl 13 43 35 37 40
29/01 kl 14 32 29 29 33
29/01 kl 15 22 21 23 24
29/01 kl 16 15 20 22 22
29/01 kl 17 6 11 13 12
29/01 kl 18 -4 -3 0 0
29/01 kl 19 -7 -10 -6 -7
29/01 kl 20 -1 -3 3 -1
29/01 kl 21 10 10 15 10
29/01 kl 22 10 13 17 16
29/01 kl 23 15 18 21 22

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 54 76 32 35 35
Max fra modell: 26.01 18 55 76 33 37 38
Max fra modell: 26.01 12 53 77 34 40 36
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm