Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 15 12 27 -
30/01 kl 01 23 12 35 -
30/01 kl 02 18 11 29 -
30/01 kl 03 8 10 18 -
30/01 kl 04 3 8 11 -
30/01 kl 05 -2 4 2 -
30/01 kl 06 -13 4 -9 -
30/01 kl 07 -18 1 -17 -
30/01 kl 08 -12 0 -12 -
30/01 kl 09 -1 0 -1 -
30/01 kl 10 5 -3 2 -
30/01 kl 11 8 -4 4 -
30/01 kl 12 16 -6 10 -
30/01 kl 13 26 -9 17 -
30/01 kl 14 24 -10 14 -
30/01 kl 15 14 -11 3 -
30/01 kl 16 8 -12 -4 -
30/01 kl 17 2 -11 -9 -
30/01 kl 18 -9 -12 -21 -
30/01 kl 19 -19 -13 -32 -
30/01 kl 20 -18 -14 -32 -
30/01 kl 21 -9 -14 -23 -
30/01 kl 22 -2 -12 -14 -
30/01 kl 23 1 -12 -11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 54 76 32 35 35
Laveste vannstand -21 -4 -21 -12 -32
Avvik gult nivå -31 -9 -53 -50 -50
Avvik orange nivå -41 -19 -63 -60 -60
Avvik rødt nivå -51 -29 -73 -70 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm