Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 85 -5 80 77
26/01 kl 14 79 -2 77 76
26/01 kl 15 72 -4 68 64
26/01 kl 16 59 3 62 56
26/01 kl 17 48 -1 47 45
26/01 kl 18 51 2 53 48
26/01 kl 19 61 1 62 59
26/01 kl 20 65 10 75 65
26/01 kl 21 69 12 81 81
26/01 kl 22 82 18 100 93
26/01 kl 23 94 28 122 120

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 144 100 103 103
Laveste vannstand 47 64 47 56 36
Avvik gult nivå -31 -9 -53 -50 -50
Avvik orange nivå -41 -19 -63 -60 -60
Avvik rødt nivå -51 -29 -73 -70 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm